ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคลากร
 •     โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ รับสมัครบุคลากร นักรังสีเทคนิค จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติตด่อขอยื่นเอกสารไ้ด้ที่ แผนกทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5392-1777 ต่อ 1335
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   26/04/2555
 • หมดเขต    30/05/2555
 • อ่าน   687
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294