ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครเรียน
 •     โรงเรียนการเดินเรือบาร์เธอร์ รับสมัครเรียน ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ โรงเรียนการเดินเรือบาร์เธอร์ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป หรือสอบถามได้ที่ 08-7602-8585
 • หน่วยงาน    โรงเรียนการเดินเรือบาร์เธอร์
 • วันที่ประกาศ   03/05/2555
 • หมดเขต    //2555
 • อ่าน   479
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294