ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 •     สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จำนวน 1 อัตรา ผูั้้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ สำนักงานเกษตรแม่แตง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5311-2478
 • หน่วยงาน    สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   11/05/2555
 • หมดเขต    18/05/2555
 • อ่าน   510
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294