ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 ตำแหน่ง
 •     โรงพยาบาลสันทราย ต.หนองหาร อ.สันทรา เชียงใหม่ รับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์,เจ้าพนักงานสาธารณสุข,ผู้ช่วยทันตแพทย์ , พนักงาน รปภ. ผู้สนใจติตด่อขอยื่นเอกสารได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสันทรา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5392-1194
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลสันทราย ต.หนองหาร อ.สันทรา เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   11/05/2555
 • หมดเขต    22/05/2555
 • อ่าน   499
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294