ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา
 •     โรงพยาบาลดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ อ.เชียงใหม่ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา นักรังสีการแพทย์,นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลดอยหล่อ อ.ดอยลห่ อ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5326-7397 ต่อ 101
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ อ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/05/2555
 • หมดเขต    20/06/2555
 • อ่าน   718
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294