ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเข้าทำงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี จำนวน 1 อัตรา
 •     สหกรณ์ออมทรัพย์ มช. รับสมัครบุคคลเข้าทำงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ มช. ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-3651 ต่อ 112
 • หน่วยงาน    สหกรณ์ออมทรัพย์ มช.
 • วันที่ประกาศ   17/05/2555
 • หมดเขต    17/05/2555
 • อ่าน   537
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294