ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว
 •     คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารไ้ด้ที่ งานบริหารทั่วไป คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-8006
 • หน่วยงาน    คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.
 • วันที่ประกาศ   17/05/2555
 • หมดเขต    18/05/2555
 • อ่าน   503
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294