ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 •     ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์งานบุคคล จำนว 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่ีอขอยื่นเอกสารไ้ด้ที่ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจ.เชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5311-2705
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/05/2555
 • หมดเขต    30/05/2555
 • อ่าน   673
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294