ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครงาน
 •     โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ รับสมัครงาน ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตราผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ 0-5392-0225
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   01/08/2555
 • หมดเขต    10/08/2555
 • อ่าน   971
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294