ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครงาน
 •     สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ี รับสมัครงาน คัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเกษตรจ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5311-2478
 • หน่วยงาน    สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ี
 • วันที่ประกาศ   01/08/2555
 • หมดเขต    10/08/2555
 • อ่าน   1106
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294