ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างสมทบ
 •     สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 8 อ.เมือง เชียงใหม่ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 8 อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5311-2456
 • หน่วยงาน    สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 8 อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   06/08/2555
 • หมดเขต    24/08/2555
 • อ่าน   989
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294