ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครงาน
 •     คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครงาน เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 4 อัตรา ผู้สนใจจิดจ่อขอยื่นเอกสารได้ที่ หน่วยบุคคล งานบริหารทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-4210
 • หน่วยงาน    คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/08/2555
 • หมดเขต    24/08/2555
 • อ่าน   750
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294