ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครพนักงานเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักการเงินและการบัญชี
 •     คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักการเงินและการบัญชี ผู้สนใจติดต่อขอยื่่นเอกสารได้ที่ งานบริหารทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-2105
 • หน่วยงาน    คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/08/2555
 • หมดเขต    10/08/2555
 • อ่าน   575
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294