ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครงาน
 •     โรงพยาบาลแมคคอร์มิค อ.เมือง เชียงใหม่ รับสมัครงาน แผนกเปลหาม จำนว 4 ตำแหน่ง ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ แผนกทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลแมคคอร์มิค อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป หรือสอบถามได้ที่ 0-5392-1753
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลแมคคอร์มิค อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   21/08/2555
 • หมดเขต    //2555
 • อ่าน   716
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294