ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 •     โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานซักฟอก ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ และสวัสดิการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5392-0225
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/08/2555
 • หมดเขต    31/08/2555
 • อ่าน   742
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294