ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ชั้น ม.1
 •     โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ รับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ชั้น ม.1 ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ อาคารสาธิตรวมใจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-4248
 • หน่วยงาน    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/08/2555
 • หมดเขต    10/10/2555
 • อ่าน   508
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294