ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 145 จำนวน 40 รายวิชา
 •     วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 145 จำนวน 40 รายวิชา ซึ่งใช้เวลาเรียน 150 ชั่วโมง ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 3 มกราคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5321-1592
 • หน่วยงาน    วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/11/2555
 • หมดเขต    03/01/2556
 • อ่าน   707
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294