ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 4 ตำแหน่ง
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว อ.ปาย แม่ฮ่องสอน สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 4 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ , เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ , นายช่างสำรวจ, นักวิขาการศึกษา ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว อ.ปาย แม่ฮ่องสอน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5306-5573
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว อ.ปาย แม่ฮ่องสอน
 • วันที่ประกาศ   16/11/2555
 • หมดเขต    21/12/2555
 • อ่าน   881
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294