ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครงานบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 •     โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต อ.เมือง เชียงใหม่ รับสมัครงานบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสวนปรุง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5390-8900 ต่อ 604447
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/11/2555
 • หมดเขต    23/11/2555
 • อ่าน   753
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294