ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ
 •     สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 เชียงใหม่ ต.ช้างคลาน อ.เมือง เชียงใหม่ รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 เชียงใหม่ ต.ช้างคลาน อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5382-0778
 • หน่วยงาน    สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 เชียงใหม่ ต.ช้างคลาน อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   22/11/2555
 • หมดเขต    28/11/2555
 • อ่าน   777
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294