ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 ตำแหน่ง
 •      โรงพยาบาลสันทราย ต.หนองหาร อ.สันทราย เชียงใหม่ รับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 ตำแหน่ง ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้, พนักงานขับรถยนต์ , ผู้ช่วยทันตแพทย์ ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสันทราย ต.หนองหาร อ.สันทราย เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5392-1194
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลสันทราย ต.หนองหาร อ.สันทราย เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   26/11/2555
 • หมดเขต    21/12/2555
 • อ่าน   856
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294