ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • สอบราคาต่อเติมประเภทอาคาร จำนวน 3 โครงการ
 •     เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาต่อเติมประเภทอาคาร จำนวน 3 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5385-0421 ต่อ 111
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   27/11/2555
 • หมดเขต    03/12/2555
 • อ่าน   477
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294