ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • เลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างของอบจ
 •     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างของอบจ.จำนวน 10 อัตรา , พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 34 อัตรา, รวมทั้งสิ้น 44 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5389-1500 ต่อ 209
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/02/2556
 • หมดเขต    12/03/2556
 • อ่าน   1424
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294