ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครเยาวชนและสตรีที่ขาดโอกาสด้านการศึกษา 17
 •     ศาลากลางจังหวัดลำปาง กม.5 อ.เมืองลำปาง รับสมัครเยาวชนและสตรีที่ขาดโอกาสด้านการศึกษา 17 จังหวัดภาคเหนือ เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ รุ่น 68 ระหว่างเดือนมกราคม-30 มีนาคม 2556 ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคเหนือ จังหวัดลำปางตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2556 หรือสอบถามที่ 0-5482-9734
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดลำปาง กม.5 อ.เมืองลำปาง
 • วันที่ประกาศ   19/02/2556
 • หมดเขต    30/03/2556
 • อ่าน   519
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294