ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556
 •     วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ อ.สันป่าตอง เชียงใหม่ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับ ปวช. ,ปวส.ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ อ.สันป่าตอง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5331-1392
 • หน่วยงาน    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ อ.สันป่าตอง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/02/2556
 • หมดเขต    19/03/2556
 • อ่าน   472
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294