ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครโครงการอบรมนาฏศิลปะ ดนตรี ภาคฤดูร้อน
 •     วิทยาลัยนาฏศิลปะเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ รับสมัครโครงการอบรมนาฏศิลปะ ดนตรี ภาคฤดูร้อน สำหรับเยาวชนและบุคคลทั่วไป ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 18-29 มีนาคม 2556 ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยนาฏศิลปะเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5328-3560
 • หน่วยงาน    วิทยาลัยนาฏศิลปะเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   20/02/2556
 • หมดเขต    15/03/2556
 • อ่าน   535
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294