ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ลูกจ้างชัีัั่วคราว
 •     โรงพยาบาลสันทราย อ.สันทราย เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ลูกจ้างชัีัั่่วคราว ตำแหนงผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป งานการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสันทราย เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันทีี่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5392-1194
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลสันทราย อ.สันทราย เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   26/02/2556
 • หมดเขต    28/02/2556
 • อ่าน   679
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294