ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • ประกวดการผลิตสปอตโทรทัศน์เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมของสังคมไทยให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต
 •     สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ประกวดการผลิตสปอตโทรทัศน์เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมของสังคมไทยให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต โดยกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมการประกวด คือ นิสิต นักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-2275-2053 กด 0
 • หน่วยงาน    สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
 • วันที่ประกาศ   28/02/2556
 • หมดเขต    13/03/2556
 • อ่าน   505
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294