ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครข้าราชการ ตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ
 •     โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ รับสมัครข้าราชการ ตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ สาขาประสาทวิทยาและประสาทศัลยกรรม ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป หรือสอบถามได้ที่ 0-5392-0225
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   06/03/2556
 • หมดเขต    //2556
 • อ่าน   472
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294