ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน พนักงานรับน้ำนมดิบประจำศูนย์สันกำแพง
 •     สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จำกัด รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน พนักงานรับน้ำนมดิบประจำศูนย์สันกำแพง วุฒิการศึกษาจบการศึกษา ม.6 เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จำกัด ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5342-3052
 • หน่วยงาน    สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จำกัด
 • วันที่ประกาศ   06/03/2556
 • หมดเขต    20/03/2556
 • อ่าน   960
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294