ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้นหลักสูตรพิเศษภาคฤดูร้อน ประจำปี 2556
 •     วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง เชียงใหม่ รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้นหลักสูตรพิเศษภาคฤดูร้อน ประจำปี 2556 จำนวน 20 สาขาวิชา ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ งานประชาสัมพันธ์สารพัดช่างเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5321-1592
 • หน่วยงาน    วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   13/03/2556
 • หมดเขต    29/03/2556
 • อ่าน   708
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294