ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครงานเข้ารับราชการเป็นพนักงานสำหรับพระราชวัง ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า
 •     พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ รับสมัครงานเข้ารับราชการเป็นพนักงานสำหรับพระราชวัง ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคลและเผยแพร่ ฝ่ายธุรการ พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5322-3065 ต่อ 104
 • หน่วยงาน    พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   14/03/2556
 • หมดเขต    31/03/2556
 • อ่าน   857
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294