ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครนิสิตใหม่ประจำปี 2556
 •     คณะวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สกลนคร รับสมัครนิสิตใหม่ประจำปี 2556 หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ่าและคิมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ http://spe.csc.ku.ac.th หรือสอบถามได้ที่ 0-4272-5033
 • หน่วยงาน    คณะวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สกลนคร
 • วันที่ประกาศ   20/03/2556
 • หมดเขต    //2556
 • อ่าน   479
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294