ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครผู้ประกอบการเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร
 •     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครผู้ประกอบการเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร บริเวณโรงอาหารชั้น 1 อาคารเรียนและบริหาร ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ หน่วยพัสดุ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 เมษายน 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-2812
 • หน่วยงาน    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   20/03/2556
 • หมดเขต    22/04/2556
 • อ่าน   613
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294