ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ
 •     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของวิทยาลัยวสังกัด ปีการศึกษา 2556 ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 เมษายน 2556
 • หน่วยงาน    วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   20/03/2556
 • หมดเขต    10/04/2556
 • อ่าน   578
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294