ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อเข้าทำงานเป็นพนักงานราชการ
 •     สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อเข้าทำงานเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานคุมประพฤติ จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5323-5285 ต่อ 31
 • หน่วยงาน    สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   20/03/2556
 • หมดเขต    25/03/2556
 • อ่าน   1423
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294