ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับ ชั้น ม.1 และ ม.4
 •     โรงเรียนอภัยอริยศึกษา (วัดดับภัย) อ.เมือง เชียงใหม่ รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับ ชั้น ม.1 และ ม.4 พร้อมกับบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ โรงเรียนอภัยอริยศึกษา (วัดดับภัย) อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 เมษายน 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5321-4398
 • หน่วยงาน    โรงเรียนอภัยอริยศึกษา (วัดดับภัย) อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   20/03/2556
 • หมดเขต    28/04/2556
 • อ่าน   447
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294