ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
 •     ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 เชียงใหม่ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมพินิจและมครองเด็กและเยาวชน โดยจะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556 ถึงวันที 11 เมษายน 2556 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนฯ และทาง www.djop.moj.go.th
 • หน่วยงาน    ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   26/03/2556
 • หมดเขต    11/04/2556
 • อ่าน   1987
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294