ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคล ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัยและพยาบาลวิชาชีพ
 •     โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ รับสมัครงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัยและพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา เงินค่าตอบแทน 15,960 บาท ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ืที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5392-0225
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   29/03/2556
 • หมดเขต    30/04/2556
 • อ่าน   807
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294