ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญา หลักสูตรศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต
 •     คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.สันทราย เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญา หลักสูตรศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิตัล หลักสูตร 2 ปี ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ สำนักงานคณบดี งานบริหารและธุรการ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.สันทราย เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 3 เมษายน 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5387-3707
 • หน่วยงาน    คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.สันทราย เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   01/04/2556
 • หมดเขต    03/04/2556
 • อ่าน   489
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294