ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครเพื่อคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ชาย) จำนวน 1 อัตรา
 •     โรงพยาบาลสันทราย ต.หนองหาร อ.สันทราย เชียงใหม่ รับสมัครเพื่อคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ชาย) จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดตอขอยื่นเอกสารได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป งานการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสันทราย ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5392-1194
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลสันทราย ต.หนองหาร อ.สันทราย เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/04/2556
 • หมดเขต    30/04/2556
 • อ่าน   525
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294