ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
 •     รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอยื่่นเอกสารได้ที่ ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง ลำปาง ฝ่ายบริหารทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 เมษายน 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5426-9277
 • หน่วยงาน    ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง ลำปาง
 • วันที่ประกาศ   11/04/2556
 • หมดเขต    22/04/2556
 • อ่าน   996
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294