ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
 •     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ (ชาวไทย) 4 อัตรา , ตำแหน่งอาจารย์ (ชาวต่างประเทศ) 1 อัตรา และพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพันกงานปฏิบัติงาน (เลขานุการผู้บริหาร) 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ หน่วยบุคคล สำนักงานคณะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2556
 • หน่วยงาน    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   13/04/2556
 • หมดเขต    30/04/2556
 • อ่าน   854
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294