ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
 •     คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ จำนวน 2 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ หน่วย การเจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2556 หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.agri.cmu.ac.th/download
 • หน่วยงาน    คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   13/04/2556
 • หมดเขต    14/06/2556
 • อ่าน   1241
 • ผู้ส่ง   
 •  



  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294