ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เปิดสอนมากกว่า 60 วิชา
 •     วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง เชียงใหม่ รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เปิดสอนมากกว่า 60 วิชา ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือสอบถามได้ที่ 0-5321-1592
 • หน่วยงาน    วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/04/2556
 • หมดเขต    //2556
 • อ่าน   677
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294