ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอาชีพประจำปีการศึกษา 2557 แผนกตัดเย็บเสื้อผ้า ,ศิลปกรรม,คอมพิวเตอร์, อิเล็กทรอนิกส์
 •     ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน อ.แม่แตง เชียงใหม่ รับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอาชีพประจำปีการศึกษา 2557 แผนกตัดเย็บเสื้อผ้า ,ศิลปกรรม,คอมพิวเตอร์, อิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ ฝ่ายฝึกอาชีพ ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน อ.แม่แตง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป หรือสอบถามได้ที่ 0-5310-4144
 • หน่วยงาน    ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน อ.แม่แตง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   22/04/2556
 • หมดเขต    //2556
 • อ่าน   412
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294