ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาเอก
 •     บัณฑิตวิทยาลัย มหิทยาลัยมหิดล นครปฐม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาเอก ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ Admission On Line www.grad.mahidol.ac.ch หรือสอบถามได้ที่ 02-441-4125 ต่อ 112
 • หน่วยงาน    บัณฑิตวิทยาลัย มหิทยาลัยมหิดล นครปฐม
 • วันที่ประกาศ   22/04/2556
 • หมดเขต    //2556
 • อ่าน   419
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294