ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • สรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน
 •     สำนักงานสางเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ สรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ประจำศูนย์การศึกษาชุมชนไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานสางเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5312-1177
 • หน่วยงาน    สำนักงานสางเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/04/2556
 • หมดเขต    02/05/2556
 • อ่าน   981
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294