ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัคร ลกจ้างชั่วคราว ครูอัตราจ้างสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม 1 ตำแหน่ง
 •     โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ เชียงใหม่ รับสมัคร ลกจ้างชั่วคราว ครูอัตราจ้างสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม 1 ตำแหน่ง ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ กลุ่มงานสารบรรณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5311-2180
 • หน่วยงาน    โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/04/2556
 • หมดเขต    30/04/2556
 • อ่าน   642
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294