ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี วิทยาลัยซิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มช.
 •     วิทยาลัยซิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มช. รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี วิทยาลัยซิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มช. ประจำปี 2557 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์ 30 คน , สาขาวิชาแอนนิเมซัน 60 คน, การจัดการสมัยใหฒ่ 140 คน ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ งานบริหารการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี วิทยาลัยซิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มช. ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5392-0299 ต่ตอ 102
 • หน่วยงาน   
 • วันที่ประกาศ   09/09/2556
 • หมดเขต    30/09/2556
 • อ่าน   517
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294